E-Porada

Szanowni Państwo w Naszej Kancelarii istnieje możliwość skorzystania z porad prawnych on-line.

    Aby skorzystać z Naszych usług on-line należy:
  • Przesłać na adres email: furtakdraus.adwokat@wp.pl lub furtakdraus.kancelaria@wp.pl opis problemu prawnego w formie pytania.
  • Kancelaria po zapoznaniu się z Państwa problemem wycenia poradę prawną. Odsyła na Państwa mail informację zwrotną z wyceną oraz z prośbą o dokonanie przelewu na rachunek bankowy Kancelarii oraz mailowe przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu.
  • Po opłaceniu porady prawnej oraz otrzymują Państwo wiadomość od Kancelarii ze szczegółową odpowiedzią na przedstawiony przez Państwa problem prawny.

Uiszczona opłata za usługę on-line podlegać będzie zaliczeniu na poczet wynagrodzenia, jeżeli Klient zdecydowałby się zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy.


Przed udzieleniem porady Kancelaria zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych pytań.

Wpłaty należy dokonywać na podany numer rachunku bankowego:

07109028350000000133279559
Bnak: BZ WBK

W tytule przelewu należy należy podać treść tematu maila przesłanego przez Państwa.