Kancelaria Adwokacka KFD

Zapraszamy do zapoznania z informacjami na temat Kancelarii

O Kancelarii

  Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej.
  (art. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze( t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 635 ze zm.)
  Kancelaria powstała w 2016 r. Siedziba Główna Kancelarii mieści się w Kolbuszowej przy Placu Wolności 2. W związku z rozwojem Kancelarii powstała również filia w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 7/6.

  Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w obsłudze prawnej oraz udzielaniu porad prawnych osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom gospodarczym.

  Prawnicy Kancelarii świadczą pomoc klientom na najwyższym poziomie prawnym i organizacyjnym, przy utrzymaniu jednak dostępności usług na poziomie wyspecjalizowanych kancelarii. Takie podejście pozwala na udzielanie klientom pomocy przy pełnym rozeznaniu ich sytuacji oraz dopasowanie proponowanych rozwiązań do konkretnego klienta.

  Naszym celem jest zapewnienie klientom rzetelnej i skutecznej pomocy prawnej w podejmowaniu trudnych decyzji oraz rozwiązywaniu problemów. Kancelaria, świadcząc profesjonalne usługi prawne, oferuje pomoc m.in. z zakresu: reprezentacji przed sądami, sporządzania opinii i umów, regulaminów, pism procesowych oraz wszelkich pism urzędowych, a także konsultacji prawnych.

  Wyróżniamy się zaangażowaniem w prowadzone sprawy i terminowością. Naszym celem jest zapewnianie szerokiego dostępu do profesjonalnej obsługi prawnej w przystępnych cenach, poprzez dostosowanie wynagrodzenia za usługi prawne do potrzeb i możliwości klientów.
  Wszelkie działania podejmujemy z zachowaniem najwyższych standardów. Gwarantujemy poufność wszelkich danych i informacji pozyskanych przez nas od klientów. Wszelka pomoc prawna odbywa się z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej, a informacje uzyskane od klientów są chronione tajemnicą zawodową.

  Kancelaria świadczy usługi prawne również w języku angielskim, w tym zarówno w zakresie przygotowywania dokumentów, sporządzania umów jak i prowadzenia rozmów i negocjacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby Kancelarii, mieszczącej się pod adresem:

Plac Wolności 2 w Kolbuszowej.

Równie chętnie zapraszamy do naszej filii Kancelarii w miejscowości Jarosław, przy ul. Jana Pawła II 7/6.

O Nas

  Adwokat Katarzyna Furtak-Draus
  Adwokat Katarzyna Furtak-Draus jest właścicielką kancelarii, wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie pod numerem 829.
  Mecenas Katarzyna Furtak-Draus wykonuje zawód adwokata od 2016 roku, kiedy to po zdanym egzaminie zawodowym założyła własną kancelarię. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich, a także odbywając praktyki w sądach i prokuraturach, ponadto pracowała także w spółkach prawa handlowego, gdzie wykorzystując swoją wiedzę pomagała rozwiązywać problemy prawne.

  Adwokat Katarzyna Furtak-Draus jest absolwentką Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku, pracę magisterską pisała w katedrze prawa karnego. Dodatkowo ukończyła także dzienne studia licencjackie na kierunku europeistyka na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie pracę licencjacką pisała z zakresu prawa reklamy. W przedmiocie jej zainteresowań znajdują się sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego oraz prawa karnego. Jednakże swoją wiedzą i doświadczeniem służy pomocą prawną w każdej dziedzinie prawa. Swój czas dzieli na pracę w siedzibie kancelarii w Kolbuszowej oraz w filii kancelarii, znajdującej się w Jarosławiu.

  Prywatnie żona i mama dwójki dzieci, miłośniczka podróży oraz pasjonatka dobrej kuchni.
  Prawnik Justyna Pichowska
  Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku europeistyka o specjalności Administracja Publiczna i Samorządowa w Europie.
  Ukończyła szereg kursów i szkoleń podnoszących kompetencje interpersonalne oraz zawodowe, m. in.: Komunikacja międzykulturowa w środowisku biznesowym, Zarządzanie informacjami, Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich.

  Niezbędne doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach licznych praktyk oraz staży odbytych podczas studiów, m. in. w Departamencie Spraw Religijnych i Mniejszości Narodowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, Prokuraturze Rejonowej w Jarosławiu, w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe w branży prawniczej zdobyła współpracując z renomowanymi Kancelariami Prawnymi.

  W Kancelarii zajmuje się obsługą prawną klientów, przygotowywaniem pism procesowych oraz udzielaniem porad prawnych. Odpowiada za prowadzenie, administrację wewnętrzną oraz organizację pracy filii Kancelarii Adwokackiej w Jarosławiu. W przedmiocie jej zainteresowań znajduje się prawo transportowe, mediacja i arbitraż.
  Członkowie zespołu
  Kancelaria współpracuje z adwokatami, radcami prawnymi, aplikantami adwokackimi i radcowskimi, a także doradcami podatkowymi. Ponadto prowadzi współpracę z licznymi Kancelariami Notarialnymi oraz Komorniczymi znajdującymi się na terenie województwa podkarpackiego.